Ngày đăng

Sử dụng Dây rút nhựa để siết gốc ghép khi ghép chồi rất hiệu quả

Kĩ thuật ghép chồi mới cho gốc cây cũ là phương pháp thường được sử dụng trong nông nghiệp với lợi thế giúp tiết kiệm thời gian cho trái. Thường được sử dụng khi cây cũ đã già hoặc không có năng suất, không đạt chất lượng.

Khi ghép bằng phương pháp này, ở bước cuối cùng thì phải sử …